سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 حسین پناهی - سبز سبز علوی

رسالت من

جمعه 88 دی 18 ساعت 8:45 عصر

..... و رسالت من این خواهد بود

تا دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین

به سلامت بگذرانم

تا در شبی بارانی آن ها را با خدای خویش چشم در چشم

نوش کنیم .....

حسین پناهی


نوشته شده توسط : حسینی

نظرات ديگران [ نظر]