سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 به نام خدا - سبز سبز علوی

به نام خدا

چهارشنبه 89 آذر 3 ساعت 9:0 عصر

به نام خدا

سر آغاز هر جمله یادمان داده اند که بنویسیم به نام خدا به نام خدایی که آفریننده و صاحب قدرت و جلال و جبروت است به ما یاد داده اند که خدایمان قادر است خدایمان بدش از ظلم و ستم می آید خدایمان با پا برهنگان است اما نمی دانم چرا سال های سال است که زر و زرور به جای خدای واحد من خدایی می کند نمی دانم چرا طلا جان می ستاند و قدرت بی هیچ گونه چرایی در دست ظالمان و آدم کشان می افتد به تاریخ نگاهی می اندازم می بینم شاه عباس ها سالیان سال داد این خدا را می زدند و از آن دفاع می کردند گویا حفظ این خدا حافظ قدرت شاه عباس ها بود به گذشته می نگرم می بینم این خدا هم که نباشد باز همین آش است و همین کاسه یاد زمانی می افتم که اروپایی ها به آمریکا مهاجرت می کردند و این کاتولیک های متعصب با بی رحمی تمام تن گرم سرخ پوستان را آماج تیر آتشین می ساختن مگر نه در مسلک عیسی مسیح عشق ورزی به همه جانداران ترویج می شود؟

باز بر می گردم به نهله های فکری جهان غرب می اندشیم می بینم قربانی تمام این نهضت های فکری انسان بوده است آن هم نه همه انسان ها بلکه آنان که نه زر داشتند نه زرور به دام اینان می افتادن به هر چه فکر می کنم باز به نیستی و به عدم می رسم به قول حسین پناهی عزیز پشت این پنجره جز هیچ بزرگ هیچ نیست یاد گرفته ام که اگر به حرف خدا گوش نگیرم به جهنم می اندازدم . باز یادم داده اند اگر دنیا را نچسبم بهشت می دهندم یاد گرفته ام که دست دزد باید بریده شود اما می بینم دزدان شده اند نگاهبانان دین.....


نوشته شده توسط : حسینی

نظرات ديگران [ نظر]