سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 آخرین ساعت سال 1388 - سبز سبز علوی

آخرین ساعت سال 1388

یکشنبه 89 فروردین 1 ساعت 1:10 صبح

29 اسفند سال 88 ساعت یک ربع مانده به هشت شب

یک ساعت و چند دقیقه دیگر سالی دیگر از سالهای گذشته تمام می شود تا ساعتی دیگر 365 روز از زندگی تکراری آدم های تکراری نیز سپری می شود هیجانی خاص حاکم است همه جا حرف حرف شب عید است و البته تحویل سال نو و خداحافظی با سال کهنه و سالی که در حال کشیدن آخرین نفس های خود است و اینک سال 88 مغزش را از دست داه است و به مرگ مغزی دچار گشته است و در حا اهدا فصولش به سال 89 می باشد چندین هزار سال است که نوروز بدین سان تکرار می شود مرگ سالی و تولی سال دیگر مرگ انسانی و تولد انسانی دیگر امتداد نسل آدم امتداد نسل باران امتداد سال از یک شروع می شود و به بی نهایت ختم می شود از شاهان و زرتشت و مزدا شروع می شود و به بی تهایت ختم می شود از ازل شروع می شود و به ابد ختم می شود اما به ابد نه ابد سال ها افول خورشید است ابد سال ها زوال زمین است گذشتگان میراث می گذارند می راثی که در گذر زمان فرسوده می گردد و خاطره های تلخ و شیرین زیادی را در خودش حل می کند یک دو و در پی یک و دو سه و در پی سه چهار و هم اینگونه امتداد بی نهایت اعداد تکرار و تکرار و تکرار تکرار در وحدت و تکرار در کثرت همه چیز تکراری 124 هزار پیامبر آمدند و حرفی تکراری از پی تکرار دیگری زدند هزاران شاه و رهبر آمدند و حرفی تکراری از برای تکرار قدرت زدند تاج های تکراری بر سر نهادند و زمانی نیز شکل تاج عوض شد و از طلا و زر به پارچه بدل گردید شنل شاه به عبا تبدیل شد و شمشیرش به تفنگو رسانه های دیداری و شنیداری و زور به دمکراسی مبدل گردید دیکته کردن همچنان سنت پا بر جای حاکمان و ملل باقی مانددر کشوری پارلمان و و در کشور دیگر ملکه و در کشوری دیگر سناتور و در کشوری کلیسا و مسجد دیکته کننده ها هستند در کشوری زمان زمان حکومت کلیسا صفتان است با آرزوی آنکه قدرت کلیسایی به پایان رسد و تکرار ها به خلاقیت ها و نو آوری ها بدل گردد سال نو مبارک .....


نوشته شده توسط : حسینی

نظرات ديگران [ نظر]