سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 پروردگارا .... - سبز سبز علوی

پروردگارا ....

سه شنبه 88 اسفند 11 ساعت 10:20 عصر

پروردگارا ...

پرورگارا به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند....

عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند.....

بگریم برای کسانی که هرگز غمم را نخوردند .....

به من بیاموز لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند...

محبت کنم به کسانی که محبتی در حقم نکردند...


نوشته شده توسط : حسینی

نظرات ديگران [ نظر]